• תאיר נרי

Isn't that enough - האם זה לא מספיק

מי שעוקב אחר דברי הרב ניר בן ארצי שליט"א, יודע כי הרב מתריע, לאורך שנים, על עלייה בתופעת האנטישמיות ברחבי העולם, והיום אנו עדים שתופעה זו הגיעה למקומות ולעוצמות שאף אחד לא יכול לשער בדעתו. בתקופה האחרונה מזהיר הרב מפני התגברות נוספת וממשית וקרוא ליהודים בחו"ל להגיע בדחיפות לארץ ישראל.
"Anti-Semitism is very, very, very severe, in North and South America, in all of Europe and in part of Asia. They just see a Jew pass by and madness enters their heart and head and they want to harm him. It doesn't matter if the Jews is disguised or not; they know that he is a Jew by his walk, eyes and gaze. The Jews had better flee quickly and not trust the U.S., not North or South America and not Europe, really to run from there and come to live in The Holy Land of Israel." 

From the message of Rav Nir Ben Artzi Shelita on Parashat Re'eh 5,779, transmitted on Sunday the 24th of Tevet 5,779, 25.8.2019 at 8:30am.159 צפיות
images.png