קטע מתוך המאמר לפרשת משפטים תשע"ח מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

"בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות קמים יהודים השכם בבוקר לסליחות ומבקשים מהקדוש-ברוך-הוא שיסלח וימחל על כל העוונות. נענה הקדוש-ברוך-הוא ואומר 'בשמחה אסלח, אחרי שתסלח לחברך. מה שבינך לביני נסתדר, רק אתה ואני יודעים מה עשית, אבל מה שבינך לבין חברך - קודם תמחל לו. אם לא, איך אמחל לך? כואב לי שאתה בריב עם יהודי אחר ומכאיב לו, כולכם ילדיי'. אומר הקדוש-ברוך-הוא: דרך ארץ קדמה לתורה, ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה.

במשפטים האלה משווה ומקדים הקדוש-ברוך-הוא את אהבת ישראל לתורה! אז יהודים יקרים, אתם חייבים לסלוח ולמחול זה לזה! לא רק לומר 'מחלנו' בערב יום הכיפורים, אלא כבר מראש חודש אלול צריך לעבוד קשה מאוד ולמחול זה לזה. זו לא בושה לבקש סליחה ולסלוח, בושה לרמות, לחמוד ולנאוף. להשכים לסליחות זה מצוין, בתנאי שתסלח לחברך.

כשמוחלים זה לזה, אין מחלוקת בעם היהודי. כולם ילדיו של הקדוש-ברוך-הוא ואבא שבשמיים רוצה שילדיו יחיו בשלום איש עם אחיו וכשיש שלום, אין מקטרגים וקל יותר לבקש סליחה ומחילה מהקדוש-ברוך-הוא, הבקשה תתקבל בקלי קלות. לא '