מסר לפרשת בחוקותי תשע"ט

בס"ד

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת בחוקותי תשע"ט

נמסר ביום ראשון, י"ד אייר תשע"ט (19.5.19) | 8:30

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" (ויקרא כו, ג-ד).

הקדוש-ברוך-הוא מבקש מעם ישראל, מהיהודים שאמרו 'נעשה ונשמע', שיקיימו את עשרת הדיברות ואת תרי"ג מצוות. הקדוש-ברוך-הוא הציע לכל העמים לקבל את התורה. שאלו העמים מה כתוב בה, ואף עם לא היה מוכן לקבלה ולקיים את עשרת הדיברות. העם היחיד שלא שאל מה כתוב הוא עם ישראל שאמר 'נעשה ונשמע'. מאותו רגע בחר בהם הקדוש-ברוך-הוא להיות לו לעם ונתן להם את עשרת הדיברות. אף אחד לא יכול לקיים את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות בשלמות, אבל כל אחד צריך לעשות את ההשתדלות המקסימלית כפי יכולותיו.

כל הבעיות שבאות על יהודי בעולם הזה - הוא מביא על עצמו. הרעה לא באה מהקדוש-ברוך-הוא. האדם היהודי קובע, על פי מעשיו, כמה טוב יקבל מהקדוש-ברוך-הוא. אם יעשה רע, יחזור אליו הרע. אדם קובע בעצמו מה יהיה לו בעולם הזה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, חוץ מהבחירה החופשית של האדם לבחור בטוב או ברע. לבחור בקדוש-ברוך-הוא, בטהרה ובקדושה, או חס ושלום בטומאה. הכל פתוח לפניכם ובחרתם בברכה ובחיים.