טראמפ מאמין בביאת המשיח

"טראמפ אוהב את היהודים, מאמין בעם היהודי שגר בישראל.

טראמפ איש חכם ונבון ועוזרים לו משמיים להבין שיש ביאת המשיח. מאמין בביאת המשיח.

מכין את עם ישראל וגם את ירושלים.

טראמפ רוצה לראות את אורו של משיח! למרות שהוא נוצרי, יש לו ניצוץ של יהודי.

נישואי בתו ליהודי חיזקו אותו להתקרב לעם ישראל.

הבין יותר מה זה עם ישראל, הבין יותר מה זה יהודי, מה זה אברהם, יצחק ויעקב, מה זה הנשמה של היהודים, מה זה המוח היהודי ממציא פטנטים, מה זה הכוח של צה"ל הצבא הכי חזק בעולם, מה זה יהודים רחמנים בני רחמנים, מה הכוח של יהודים שאוהבים לעשות רק טוב.

הבין שבורא עולם נמצא עם היהודים,

לכן נלחם על ירושלים, לכבוד העם היהודי והקדוש-ברוך-הוא!

יהיו לטראמפ זכויות אצל הקדוש-ברוך-הוא, זכויות גדולות מאוד מאוד! "


קטע מתו