די להיתלות ב"קולבים"


"כשיהודי מרגיש שיש לו הרבה הפרעות ותקלות, שהכל נסגר עליו, החיים, הפרנסה, הבריאות, חינוך הילדים, שלום-בית, במילים אחרות נחסמה לו הדרך הרוחנית, כשיהודי מרגיש ברוחו ונפשו שמשהו חסום, שלא יחפש אנשים ו'קולבים' שיעזרו לו לפתוח את המחסום, הוא צריך להבין שבורא עולם הביא אותו למצב הזה כדי שיפנה אליו, כדי שיידבק בו ויבקש עזרה ממנו, לא מאחרים. הקדוש-ברוך-הוא אחד, הוא אבא שלנו, אנחנו הילדים שלו ואנחנו מבקשים עזרה רק מהקדוש-ברוך-הוא! אבא שבשמיים יעזור לנו בזמן שאנחנו משתדלים לקיים את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, אז יפתח לנו את הדרך. אם יהודי לא יעשה וידוי מלא ויעזוב את מעשיו הרעים, לא תיפתח לו הדרך, לא יעזרו קמעות, ברכות וביקור בקברי צדיקים. אם תיפתח דרך מפה, תיסגר משם, אם יעלה מפה, ייפול משם. הקדוש-ברוך-הוא מייסר את מי שאוהב, סוגר לו את הדרך כדי שיפנה אליו בתפילה ובקשה, יידבק בו ויקיים את מה שמבקש מאיתנו הקדוש-ברוך-הוא, אחר כך יראה ניסי ניסים וייפתחו לו שערי שמיים. אסור לחפש 'קולבים' ועזרה מאנשים במקום לפנות לבורא עולם, לדלג על עשיית רצון ה' ולחפש עזרה בקברי צדיקים, אצל כל מיני מתקשרים ומתחזים למיניהם שמשקרים ומרמים אנשים תמימים, מתחפשים לאנשים דתיים. צריך לפנות רק לאבא שבשמיים, לפנות ללימוד תורה וקיום מצוות. מי שרוצה יכול ללכת לקברי צדיקים, אבל רק אם יעשה גם וידוי, ישחרר מעליו את העוונות ויעשה תשובה, יתקבלו בקשותיו על ידי הקדוש-ברוך-הוא"