אז היכן נמצאים כלי המקדש?

ראשית ייסודו של המקדש וכליו מקורם במשכן אשר הוקם במדבר מתרומות עם ישראל היוצאים ממצרים. מנין היה להם את החומרים יקרי הערך על כך ישנם תיאורים במקרא ובאגדה העוסקים ביציאת מצרים ובהקמת המשכן.

בכלי המשכן מונים בעיקר את ארון הברית בתוכו הונחו לוחות הברית והוא הוצב בקודש הקודשים, המנורה שגובהה 18 טפחים והוצבה בדרום אוהל מועד הייתה עשויה מגוש אחד של זהב, בלי חיבורים של גושים נפרדים.

השולחן שהוצב בצפון אוהל מועד. הוא היה עשוי מעצי שיטים ומצופה זהב וכל שבוע הונחה עליו מערכת של 12 לחמים. מזבח הזהב, הנקרא גם מזבח הקטורת, היה מזבח, שעליו הקטירו הכוהנים פעמיים ביום את קטורת הסמים.

מזבח הנחושת, הנקרא גם מזבח העולה, היה המזבח שעליו הוקרבו הקורבנות.

והכיור שהיה הכלי בו רחצו הכוהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני עבודתם. הוא היה עשוי כולו מנחושת ועמד בעזרת בסיס מנחושת.

אך כמובן שהיו כלים נוספים כמו הקערות הכפות הקשוות ועוד ששימשו לפעולות שונות.( נערך מתוך ויקיפדיה)תמונה באדיבות : מכון המקדש


ישנה אי וודאות לגביי מיקום כלי בית המקדש האם הם בארץ ישראל או בחו"ל. יש שרצו לטעון שהם בעיראק ויש שאמרו בפרס או ברומא ואפילו יש שביקשו מהוותיקן להחזיר את כלי המקדש.


מסכת כלים היא שמה של מסכת חיצונית (שאינה נכללת במשנה ובתוספתא), המתארת את מקום גניזתם של אוצרות בית המקדש.

לפי שמות המטמינים, הרכב האוצרות ומקומות המחבוא נראה כי מדובר באוצרות בית המקדש הראשון, אך לדעת בן ציון לוריא בספרו על מגילת הנחושת מדובר באוצרות בית המקדש של הורדוס

רוב מקומות הגניזה המוזכרים במגילה נמצאים כנראה בבבל, מקום אחד הנמצא בארץ עורר עניין רב. באחת המשניות מסופר: "ואלו הן משקלי הכסף הגנוזים בעין כחל על ידי ברוך וצדקיה: ככרי כסף - מאה עשרים רבוא, ושל כסף טוב - מאה שישים רבוא, כלים של נחושת, סירים של נחושת טוב - מאתיים רבוא, ושל ברזל - מאה עשר רבוא....."

לפי המסורת, לאחר הקמת בית המקדש הראשון בידי שלמה, נגנזו רוב כלי המשכן. התלמוד מציין שהכלים נגנזו "תחת המחילות של ההיכל.


מסורות ואגדות, מהן עתיקות מאד, מספרות על גנזי כלים אחרי חורבנות המקדשים. הידיעות על הגניזות ועל גורל כלי הקודש מרובות, באופן יחסי, בנוגע לכלי הבית השני ומעוטות בנוגע לכלי הבית הראשון, ופחות מזה בנוגע לכלי הבמות הקדומות. אגדות עממיות על גניזות מרובות ועל אוצרות מלכים רבתיים החבויים אי שם במערות סתר, גרמו למחפשי אוצרות הרפתקניים שינסו את מזלם. זקני ירושלים יזכרו בוודאי את מאורע פרקר, ששיחד את פקידי ההקדש המוסלמיים וחפר בחשאי במחילות הר הבית. אך בהוודע הדבר סערו הרוחות ופרקר הוכרח לברוח בסתר. החוקר והמלומד הוינאי ר' מאיר איש שלום פרסם ב"השלוח" כרך י"ג עמ' 541-9 מאמר בשם: היכן הוא הארון? ומציע לחפש את שני לוחות הברית בתוך עיי המפולת של הר הבית. אגדות הגניזות מגרות את לב ההמון וגם מלומדים הלכו שולל אחריהן. ( מתוך: יבנה, ביטאון האקדמאי הדתי, תשרי תש"ח מחבר: חיים מ.י. גבריהו)


הרב ניר בן ארצי במסר לפרשת אמור תשע"ט מגלה לנו את מיקום כלי בית המקדש:

"כל הכלים של בית המקדש נמצאים בתוך ארץ ישראל הקדושה, לא ולא בחו"ל! הכלים האלה מיוחדים וקדושים ויכולים לשרוד ולהיות רק באדמת הקודש, בארץ-ישראל הטהורה והקדושה. כל הכלים של בית המקדש מא'-ת', נמצאים בארץ ישראל. גם המשכן וכל כליו נמצאים בארץ ישראל. "

331 צפיות0 תגובות