אז היכן נמצאים כלי המקדש?

ראשית ייסודו של המקדש וכליו מקורם במשכן אשר הוקם במדבר מתרומות עם ישראל היוצאים ממצרים. מנין היה להם את החומרים יקרי הערך על כך ישנם תיאורים במקרא ובאגדה העוסקים ביציאת מצרים ובהקמת המשכן.

בכלי המשכן מונים בעיקר את ארון הברית בתוכו הונחו לוחות הברית והוא הוצב בקודש הקודשים, המנורה שגובהה 18 טפחים והוצבה בדרום אוהל מועד הייתה עשויה מגוש אחד של זהב, בלי חיבורים של גושים נפרדים.

השולחן שהוצב בצפון אוהל מועד. הוא היה עשוי מעצי שיטים ומצופה זהב וכל שבוע הונחה עליו מערכת של 12 לחמים. מזבח הזהב, הנקרא גם מזבח הקטורת, היה מזבח, שעליו הקטירו הכוהנים פעמיים ביום את קטורת הסמים.

מזבח הנחושת, הנקרא גם מזבח העולה, היה המזבח שעליו הוקרבו הקורבנות.

והכיור שהיה הכלי בו רחצו הכוהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני עבודתם. הוא היה עשוי כולו מנחושת ועמד בעזרת בסיס מנחושת.

אך כמובן שהיו כלים נוספים כמו הקערות הכפות הקשוות ועוד ששימשו לפעולות שונות.( נערך מתוך ויקיפדיה)תמונה באדיבות : מכון המקדש


ישנה אי וודאות לגביי מיקום כלי בית המקדש האם הם בארץ ישראל או בחו"ל. יש שרצו לטעון שהם בעיראק ויש שאמרו בפרס או ברומא ואפילו יש שביקשו מהוותיקן להחזיר את כלי המקדש.