לאורך שנים מתועדים מאות אירועים , בארץ ובחו"ל ברמה הלאומית והעולמית, אותם צפה או במילים אחרות ניבא הרב ניר בן ארצי שליט"א,

לפי המסורת היהודית פסקה נבואה מעם ישראל עם פטירת אחרוני הנביאים חגי זכריה ומלאכי, ואומר הרמב"ם כי הנבואה עתידה לחזור לעתיד לבוא, בסרטון זה ליקטנו חלק מדברי הרב והתממשותם, סרטון זה מציב עובדה מאוד ברורה, עובדה שזועקת לכל אחד מאיתנו ובפרט לרבנים ואנשי מעשה : יש נביא בישראל.

אנו מבקשים לשתף את הסרטון בפייסבוק למען זיכוי הרבים לשיתוף

Blog-Picture_1002501121.jpg