כדי שהטיפול בבקשתכם
יהיה מהיר וענייני
יש לרשום שם ומשפחה
וכן יש להוסיף מייל אם לא הוספתם בעבר

 

תודה אנו מעבירים בקשתכם לרב