הרב ניר בן ארצי שליט"א: "תזכרו טוב טוב את המשפט הזה ותראו מה שיקרה עכשיו"

Poppins is a spirited and standout font that takes its inspiration from handwriting. It's sure to grab your reader's attention, especially in short paragraphs.