עמותת "תאיר נרי" - בנשיאות הרב ניר בן ארצי שליט"א, עמותה רשומה 580508034 במושב תלמים.

העמותה פועלת בהנחייתו של הרב ניר בן ארצי שליט"א שהינו נשיא העמותה ומעצב דרכה.

הרב ניר בן ארצי שליט"א, רואה עצמו כשליח שקיבל מתנת-אל להצלת עם ישראל וקרוב גאולת עם ישראל ע"י אחדות וקרוב לבבות.

העמותה מפעילה מוסדות תורה שבמסגרתם פועלים בתי מדרש קהילתיים, ישיבות גבוהות, מכינה קדם צבאית, תלמוד-תורה לתלמידים ועוד. כל זאת לצד פעילות חסד ועזרה לנזקקים בכל רחבי הארץ.